Blog

fala dźwiękowa

Czym jest operat akustyczny?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie budowlanym, budynki muszą spełniać szereg norm technicznych. Jedną z nich jest izolacja akustyczna przegród budowlanych, która chroni osoby przebywające w budynku przed negatywnym skutkiem nadmiernego hałasu. W tym celu przeprowadza się specjalistyczne ekspertyzy akustyczne, nazywane także operatami.

Czytaj więcej

hałas

Co decyduje o dopuszczalnym poziomie dźwięku w pomieszczeniach?

Każdy z nas słyszał zapewne, że nadmierny hałas szkodzi zdrowiu. Nie wszyscy wiedzą jednak, że kwestie dopuszczalnego hałasu w pomieszczeniach regulują nawet przepisy prawa, które w ostatnich latach zaostrzono. O dopuszczalnym hałasie w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, decydują zapisy normy PN-B-02151-2:2018-01. Dokument reguluje kwestie budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

fale dźwiękowe

Typowe źródła hałasu przemysłowego

Hałas to nieodłączny element życia człowieka żyjącego w XXI wieku. Znalezienie miejsca wolnego od bodźców dźwiękowych może wydawać się niemal niemożliwe – zarówno na zewnątrz, jak i w domu czy pracy otaczają nas liczne urządzenia i maszyny, które bombardują nas hałasem o mniejszym lub większym natężeniu. Powoduje to irytację oraz zmęczenie, a w dłuższej perspektywie czasu odbija się również negatywnie na zdrowiu człowieka. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest hałas przemysłowy i skąd pochodzi.

Czytaj więcej

laboratorium akustyczne

Jak wyglądają badania izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych?

Skuteczna izolacja akustyczna zapewnia domownikom ciszę i odpoczynek od tego, co dzieje się na zewnątrz mieszkania lub domu. Poziom izolacji określa się na podstawie różnicy pomiędzy hałasem na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia bądź budynku. Wartość wskaźnika informuje o tym, jak wysoka jest skuteczność wykonanej konstrukcji, której celem jest m.in. ograniczenie ilości i natężenia przechodzących przez nią dźwięków. Odpowiedni poziom izolacji akustycznej poprawia komfort mieszkańców. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadza się badania izolacyjności akustycznej w laboratorium.

Czytaj więcej

wibracje

Dlaczego nadmierne wibracje są niekorzystne dla zdrowia?

Drgania akustyczne o małej amplitudzie i niskiej częstotliwości, zwane są wibracjami. To bodźce fizyczne, które przenoszą się bezpośrednio z ośrodka drgającego na organizm, z pominięciem środowiska powietrznego. Jeśli drgania mają częstotliwość do 20 Hz, odczuwane są jako wibracje, natomiast przy częstotliwości powyżej 20 Hz, jako wibracje i dźwięki. Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka, mogą na niego negatywnie oddziaływać. Jakie skutki zdrowotne pociągają za sobą nadmierne wibracje?

Czytaj więcej

bariera

Elementy ochrony przeciwdźwiękowej

Środowisko otaczające człowieka od dawna nie jest już naturalne, a więc i pełne zagrożeń i czynników szkodliwych. Do takich zalicza się hałas, który nawet pozornie niezauważany przez ludzi, negatywnie odbija się na ich wydajności i zmęczeniu, a w dłuższej perspektywie także na utracie zdrowia.

Czytaj więcej

izolacja akustyczna

Jak sprawdzić jakość wykonanej izolacji akustycznej?

Brak odpowiednio dopasowanej izolacji akustycznej to poważny problem, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej. Jak jednak można sprawdzić, czy została ona wykonana w sposób prawidłowy? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej

ekspertyza akustyczna

Kiedy wykonuje się ekspertyzy akustyczne?

Ekspertyza akustyczna jest tworzona w sytuacji, gdy jest zastrzeżenie co do systemu elektroakustycznego, hałasujących maszyn i urządzeń, parametrów budynku, hałasu dobiegającego z zewnątrz budynku i w innych koniecznych sytuacjach. Jest jedynym sposobem na ocenę sprawdzenie hałasu.

Czytaj więcej

studio

Czas pogłosu w akustyce pomieszczeń

W akustyce istnieje pojęcie czasu pogłosu, jako parametru służącego obiektywnej ocenie akustycznej wnętrz. W praktyce, a zwłaszcza w budownictwie pogłos wykorzystywany jest do oceny poprawności przeprowadzenia robót budowlanych zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę budownictwo mieszkaniowe i obiektów użyteczności publicznej, które powinny spełniać pod względem konstrukcyjnym normę PN-B-02151-2:2018-01 odnoszącą się do ochrony budynku przed hałasem. Zobaczmy jak, kiedy i dlaczego należy dokonywać pomiaru czasu pogłosu?

Czytaj więcej

pomiar akustyczny

O czym mówi wskaźnik STI?

Pośród bardzo wielu różnych parametrów pomieszczeń niezwykle ważnym jest ten, który wyrażany jest przez wskaźnik STI. Warto wiedzieć, co on przekazuje i jak go należy rozczytać.

Czytaj więcej