Blog

izolacja akustyczna

Jak sprawdzić jakość wykonanej izolacji akustycznej?

Brak odpowiednio dopasowanej izolacji akustycznej to poważny problem, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej. Jak jednak można sprawdzić, czy została ona wykonana w sposób prawidłowy? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej

akustyka

Kiedy wykonuje się ekspertyzy akustyczne?

Ekspertyza akustyczna jest tworzona w sytuacji, gdy jest zastrzeżenie co do systemu elektroakustycznego, hałasujących maszyn i urządzeń, parametrów budynku, hałasu dobiegającego z zewnątrz budynku i w innych koniecznych sytuacjach. Jest jedynym sposobem na ocenę sprawdzenie hałasu.

Czytaj więcej

studio

Czas pogłosu w akustyce pomieszczeń

W akustyce istnieje pojęcie czasu pogłosu, jako parametru służącego obiektywnej ocenie akustycznej wnętrz. W praktyce, a zwłaszcza w budownictwie pogłos wykorzystywany jest do oceny poprawności przeprowadzenia robót budowlanych zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę budownictwo mieszkaniowe i obiektów użyteczności publicznej, które powinny spełniać pod względem konstrukcyjnym normę PN-B-02151-2:2018-01 odnoszącą się do ochrony budynku przed hałasem. Zobaczmy jak, kiedy i dlaczego należy dokonywać pomiaru czasu pogłosu?

Czytaj więcej

pomiar akustyczny

O czym mówi wskaźnik STI?

Pośród bardzo wielu różnych parametrów pomieszczeń niezwykle ważnym jest ten, który wyrażany jest przez wskaźnik STI. Warto wiedzieć co on przekazuje i jak go należy rozczytać.

Czytaj więcej

gitara

Kiedy wykonuje się mapy akustyczne?

Hałas w mieście, czy przy ruchliwej drodze może być przyczyną problemów ze zdrowiem. Dlatego w przypadku wielu realizowanych inwestycji związanych z budową, chociażby autostrad, czy obiektów przemysłowych zleca się przeprowadzenie badań poziomu hałasu i sporządzenie map akustycznych. Zobaczmy, kiedy i dlaczego się je wykonuje?

Czytaj więcej

equalizer

Skąd bierze się pogłos?

Pogłos jest zjawiskiem naturalnym występującym w pomieszczeniach, charakteryzującym się stopniowym zanikiem dźwięku, już po ucichnięciu jego źródła. Skąd dokładnie się bierze oraz jaka jest jego optymalna wartość?

Czytaj więcej

mapy

Jak powstają mapy hałasu i co można z nich wyczytać?

Mapa hałasu, zwana też mapą akustyczną, jest używana po to, aby informować o zagrożeniach powiązanych z hałasem oraz tworzyć rozwiązania zapobiegające jego szkodliwemu działaniu. Jak w praktyce się ją tworzy oraz jakie dokładnie informacje można z niej odczytać?

Czytaj więcej

sala akustyczna

Rola modelowania 3D w projektowaniu akustycznym sal

Obiekty użyteczności publicznej, w których zbiera się publiczność, widownia, audiencja czy goście konferencji, wymagają odpowiedniego przygotowania. Względy wygody, tj. odpowiednie fotele, widoczności, tj. właściwe oświetlenie oraz rozlokowanie miejsc siedzących, i względy bezpieczeństwa, tj. dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa, to nie wszystko. 

Czytaj więcej

Wyciszanie obiektów budowlanych

Nowoczesne metody wyciszania obiektów budowlanych

Nowoczesne budownictwo to nie tylko budownictwo ekologiczne i ekonomiczne, to również dostarczanie na rynek nieruchomości obiektów budowlanych, których użytkowanie na co dzień jest nie tylko mało uciążliwe, nazwijmy to komfortowe, ale również bezpieczne. Jednym z najbardziej znanych wszystkim „wad” budynków z czasów PRL jest problem z hałasem.

Czytaj więcej

Co wpływa na izolacyjność akustyczną ścian?

Izolacyjność akustyczna ścian to ich zdolność do powstrzymywania przenikającego przez nie dźwięku. Najpopularniejszym parametrem jest tu ‘izolacyjność akustyczna właściwa’, R (dB), która określa, jaka część energii akustycznej padającej na ścianę przebija barierę i przedostaje się na drugą stronę. Jednak parametrów opisujących izolacyjność akustyczną jest bardzo dużo i łatwo je pomylić. Ze względu na obowiązujące w Polsce normy najważniejszy jest tzw. „ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, przybliżonej” R’A,1 lub R’A,2.

Czytaj więcej