Blog

wibracje

Dlaczego nadmierne wibracje są niekorzystne dla zdrowia?

Drgania akustyczne o małej amplitudzie i niskiej częstotliwości, zwane są wibracjami. To bodźce fizyczne, które przenoszą się bezpośrednio z ośrodka drgającego na organizm, z pominięciem środowiska powietrznego. Jeśli drgania mają częstotliwość do 20 Hz, odczuwane są jako wibracje, natomiast przy częstotliwości powyżej 20 Hz, jako wibracje i dźwięki. Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka, mogą na niego negatywnie oddziaływać. Jakie skutki zdrowotne pociągają za sobą nadmierne wibracje?

Czytaj więcej

bariera

Elementy ochrony przeciwdźwiękowej

Środowisko otaczające człowieka od dawna nie jest już naturalne, a więc i pełne zagrożeń i czynników szkodliwych. Do takich zalicza się hałas, który nawet pozornie niezauważany przez ludzi, negatywnie odbija się na ich wydajności i zmęczeniu, a w dłuższej perspektywie także na utracie zdrowia.

Czytaj więcej

izolacja akustyczna

Jak sprawdzić jakość wykonanej izolacji akustycznej?

Brak odpowiednio dopasowanej izolacji akustycznej to poważny problem, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej. Jak jednak można sprawdzić, czy została ona wykonana w sposób prawidłowy? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej

ekspertyza akustyczna

Kiedy wykonuje się ekspertyzy akustyczne?

Ekspertyza akustyczna jest tworzona w sytuacji, gdy jest zastrzeżenie co do systemu elektroakustycznego, hałasujących maszyn i urządzeń, parametrów budynku, hałasu dobiegającego z zewnątrz budynku i w innych koniecznych sytuacjach. Jest jedynym sposobem na ocenę sprawdzenie hałasu.

Czytaj więcej

studio

Czas pogłosu w akustyce pomieszczeń

W akustyce istnieje pojęcie czasu pogłosu, jako parametru służącego obiektywnej ocenie akustycznej wnętrz. W praktyce, a zwłaszcza w budownictwie pogłos wykorzystywany jest do oceny poprawności przeprowadzenia robót budowlanych zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę budownictwo mieszkaniowe i obiektów użyteczności publicznej, które powinny spełniać pod względem konstrukcyjnym normę PN-B-02151-2:2018-01 odnoszącą się do ochrony budynku przed hałasem. Zobaczmy jak, kiedy i dlaczego należy dokonywać pomiaru czasu pogłosu?

Czytaj więcej

pomiar akustyczny

O czym mówi wskaźnik STI?

Pośród bardzo wielu różnych parametrów pomieszczeń niezwykle ważnym jest ten, który wyrażany jest przez wskaźnik STI. Warto wiedzieć, co on przekazuje i jak go należy rozczytać.

Czytaj więcej

gitara

Kiedy wykonuje się mapy akustyczne?

Hałas w mieście, czy przy ruchliwej drodze może być przyczyną problemów ze zdrowiem. Dlatego w przypadku wielu realizowanych inwestycji związanych z budową, chociażby autostrad, czy obiektów przemysłowych zleca się przeprowadzenie badań poziomu hałasu i sporządzenie map akustycznych. Zobaczmy, kiedy i dlaczego się je wykonuje?

Czytaj więcej

equalizer

Skąd bierze się pogłos?

Pogłos jest zjawiskiem naturalnym występującym w pomieszczeniach, charakteryzującym się stopniowym zanikiem dźwięku, już po ucichnięciu jego źródła. Skąd dokładnie się bierze oraz jaka jest jego optymalna wartość?

Czytaj więcej

mapy

Jak powstają mapy hałasu i co można z nich wyczytać?

Mapa hałasu, zwana też mapą akustyczną, jest używana po to, aby informować o zagrożeniach powiązanych z hałasem oraz tworzyć rozwiązania zapobiegające jego szkodliwemu działaniu. Jak w praktyce się ją tworzy oraz jakie dokładnie informacje można z niej odczytać?

Czytaj więcej

sala akustyczna

Rola modelowania 3D w projektowaniu akustycznym sal

Obiekty użyteczności publicznej, w których zbiera się publiczność, widownia, audiencja czy goście konferencji, wymagają odpowiedniego przygotowania. Względy wygody, tj. odpowiednie fotele, widoczności, tj. właściwe oświetlenie oraz rozlokowanie miejsc siedzących, i względy bezpieczeństwa, tj. dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa, to nie wszystko. 

Czytaj więcej