O czym mówi wskaźnik STI?

Pośród bardzo wielu różnych parametrów pomieszczeń niezwykle ważnym jest ten, który wyrażany jest przez wskaźnik STI. Warto wiedzieć, co on przekazuje i jak go należy rozczytać.

 

Wskaźnik STI

Pośród wielu różnych parametrów, które pomieszczenia powinny spełniać, znajduje się akustyka. Ta jest szczególnie istotna dla pomieszczeń użyteczności publicznej jak galerie, urzędy czy hale widowiskowe, ale również miejsc szczególnego przeznaczenia jak sala konferencyjna, aula czy sala filharmonii. Dźwięk wewnątrz powinien rozchodzić się w nich w stopniu właściwym. Właściwe pomiary wykona dla nas firma pomiary akustyczne. Jednym z parametrów, na które będziemy zwracać uwagę, jest wskaźnik STI, skrót od angielskiej nazwy Speech Transmission Index, czyli wskaźnika transmisji mowy. Przekazuje on obiektywny obraz zrozumiałości mowy w danym miejscu. Jego wartość zależna jest od wielu składowych ogólnego dźwięku rozchodzącego się po pomieszczeniu, czyli zarówno od pogłosu i rozkładu ustrojów dźwiękochłonnych, jak i hałasu tła od ulicy, klimatyzacji itp., a także od jakości nagłośnienia elektroakustycznego. Wszystko to przekłada się na zrozumiałość mowy w danym pomieszczeniu.

 

Pomiary i wartości

Pomiarów powinna dokonać wyspecjalizowana, zewnętrzna firma, która przeprowadzi je rzetelnie i obiektywnie. Dopiero na podstawie uzyskanych wcześniej wyników można dokonać ewentualnych modernizacji wnętrza, aby poprawić wskaźnik STI. Badanie zazwyczaj polega na wytwarzaniu specjalnego sygnału szumu modulowanego, „imitującego” ludzką mowę. Wskaźnik STI zawiera się w zakresie od 0 do 1.

Jeśli uzyskany wynik wynosi ponad 0,75 to mamy wynik doskonałej zrozumiałości mowy. Jeżeli mieści się w przedziale 0,60 a 0,75, to wartość jest bardzo dobra. Przedział 0,45 a 0,60 oznacza, że mowa jest dostatecznie dobrze rozumiana. Pomiędzy 0,30 a 0,45 jest to już wartość słaba, a poniżej 0,30 rozumienie jest złe. Im w danym miejscu dźwięk odgrywa ważniejszą rolę, tym bardziej powinniśmy dążyć do poprawy warunków akustycznych pomieszczenia. W niektórych salach, wbrew pozorom, zależy nam na mniejszym wskaźniku STI, na przykład w filharmoniach, gdzie ważniejsze jest długie wybrzmiewanie dźwięku, niż zrozumiałość mowy. Dobór wskaźnika STI zależy więc od przeznaczenia sali.