Projekty akustyczne – adaptacja sal wszelkiego rodzaju

Wykonujemy modelowanie 3D sal audytoryjnych, koncertowych, kinowych, wielofunkcyjnych i innych, w celu wyznaczenia optymalnej adaptacji akustycznej i uzyskania optymalnych warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy wykonujemy pomiary poziomu dźwięku. Efektem wspomnianych prac są profesjonalne projekty akustyczne, które spełniają wymagania polskich norm, ale też pozwalają uzyskać najwyższej jakości efekty dźwiękowe, czego potwierdzeniem mogą być sporządzone mapy akustyczne.

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06: „Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” podaje wymagania dla czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy w pomieszczeniach użytku publicznego.

Za pomocą modelowania 3D możemy wykonać projekt akustyczny różnego rodzaju Sali, który będzie spełniał wymagania Polskiej Normy, niemieckiej normy DIN 18041 : 2016 lub innych. Zapraszamy do poznania oferty redukcji hałasu oraz izolacyjności akustycznej.

 

model sali