Czas pogłosu w akustyce pomieszczeń

W akustyce istnieje pojęcie czasu pogłosu, jako parametru służącego obiektywnej ocenie akustycznej wnętrz. W praktyce, a zwłaszcza w budownictwie pogłos wykorzystywany jest do oceny poprawności przeprowadzenia robót budowlanych zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę budownictwo mieszkaniowe i obiektów użyteczności publicznej, które powinny spełniać pod względem konstrukcyjnym normę PN-B-02151-2:2018-01 odnoszącą się do ochrony budynku przed hałasem. Zobaczmy jak, kiedy i dlaczego należy dokonywać pomiaru czasu pogłosu?

 

Czym jest pogłos?

Pogłos wynika z falowej budowy dźwięku. W pomieszczeniach posiadających sprężyste otoczenie wyraźnie można zaobserwować, że po ustaniu źródła dźwięku energia dźwięku jest jeszcze przez chwilę słyszalną i stopniowo zanika. To, co wtedy dochodzi do uszu człowieka, to fala odbita od sprężystej powierzchni. Czas pogłosu to wartościowe wyrażenie pogłosu i wraża ona ilość czasu potrzebnego na spadek poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB. Dzięki tej wartości można przeprowadzić pomiar czasu pogłosuJak łatwo się domyślić pogłos zależy od takich czynników jak: kształt pomieszczenia — jego wysokość, szerokość i długość, użyte w nim materiały i elementy budowlane — im materiały bardziej sprężyste, tym lepiej odbijają falę dźwiękową, wilgotność i temperatura powietrza, częstotliwość i położenie źródła dźwięku.

 

Dlaczego i jak bada się pogłos pomieszczeń?

W przypadku stwierdzenia uciążliwych problemów z akustyką pomieszczenia, gdy hałas pogłosowy utrudnia, bądź uniemożliwia przeprowadzanie danych prac, zaleca się przed dokonaniem jakichkolwiek modernizacji wnętrza zlecenie badania akustyki pomieszczeń, żeby dobrać „na miarę” zalecane zmiany w układzie ścian, sufitu, przy użyciu odpowiedniej klasy i rodzaju materiałów wykończeniowych. Akustyk budowlany jest niezbędny podczas budowy określonego rodzaju budynków jak filharmonie, sale teatralne czy też sale konferencyjne. Dzięki wynikom badania pogłosu można optymalnie dobrać rozwiązania akustyczne i materiały tłumiące dźwięki.