Czym jest operat akustyczny?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie budowlanym, budynki muszą spełniać szereg norm technicznych. Jedną z nich jest izolacja akustyczna przegród budowlanych, która chroni osoby przebywające w budynku przed negatywnym skutkiem nadmiernego hałasu. W tym celu przeprowadza się specjalistyczne ekspertyzy akustyczne, nazywane także operatami.

 

Właściwa izolacja akustyczna zwiększa komfort mieszkańców

Nazwą operat akustyczny określa się opracowanie, które zawiera wymagania akustyczne związane z planowanym przedsięwzięciem. Sporządza się go już na etapie projektu obiektów. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej. Jego wykonanie nie jest obowiązkowe, jednak jest wysoce zalecane w celu uniknięcia ewentualnych usterek oraz wad projektowych związanych z nieprawidłową akustyką.

Na podstawie sporządzonego dokumentu, będzie można dobrać odpowiednie parametry izolacyjne ścian, co pozwoli zredukować poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz i zwiększy komfort osób przebywających w pomieszczeniach. Odpowiednio przeprowadzone ekspertyzy akustyczne pozwolą także na zniwelowanie pogłosu na klatkach schodowych.

 

W jakim celu tworzy się operaty akustyczne?

Warto zlecić wykonanie operatu akustycznego w sytuacji, w której chcesz mieć pewność, że zaprojektowany obiekt będzie spełniał określone przepisami normy akustyczne. Jest on niezbędny także w sytuacji wystąpienia sporu między mieszkańcami, a deweloperem lub między sąsiadami. Wykonanie ekspertyzy akustycznej pozwoli także na efektywniejsze zaplanowanie przestrzeni biurowej. Dzięki uzyskanym danym, będzie można wskazać najkorzystniejsze miejsce ulokowania biurek pracowników, co w przyszłości uchroni przed przebywaniem w warunkach przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu i zwiększy efektywność ich pracy.