Tworzenie map akustycznych – osiedli, autostrad i innych

Na podstawie pomiarów i oprogramowania wykonujemy mapy akustyczne wokół planowanych osiedli, autostrad oraz obiektów przemysłowych. W ramach świadczonych usług wyznaczamy mapy imisyjne dla wskaźników LAeq,D, LAeq,N, LDWN. Tworzenie map akustycznych jest niezwykle ważne, gdyż pozwala wyznaczyć optymalną strategię redukcji emisji hałasu od obiektów.

Do przeprowadzenia badania wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, który pozwala uzyskać precyzyjne pomiary. Na ich podstawie i w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem tworzymy mapy akustyczne, które obrazują przewidywane poziomy hałasu. Dostarczone informacje porównujemy z obowiązującymi normami i podpowiadamy najskuteczniejsze rozwiązania, które pozwalają obniżyć emisję lub imisję hałasu. Rozwiązanie to jest uznawane za jedno z najlepszych w zakresie redukcji hałasu.

Wykorzystujemy sprzęt pomiarowy od firmy Svantek. Jest on nieoceniony nie tylko podczas tworzenia map akustycznych i prowadzenia pomiarów wibracji występujących w środowisku, ale też pomiarów hałasu przemysłowego. Wykorzystujemy go również do badania pogłosu i izolacyjności dźwiękowej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych w pomieszczeniach.

 

mapa poziomu hałasu