Akustyka budowlana – wyciszanie obiektów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przywołuje szereg norm dotyczących akustyki budowlanej:

  • PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
  • PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności dźwiękowej przegród w budynkach i elementów budowlanych,
  • PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań,
  • PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji (norma dobrowolna).

 

Co proponujemy?

Wykonujemy audyty projektów budowlanych pod kątem wszystkich wymagań normowych, tj. ochrony przeciwdźwiękowej, redukcji hałasu czy też wyciszania obiektów. Wykonujemy obliczenia i symulacje izolacyjności akustycznej, czasu pogłosu, wskaźnika transmisji mowy, poziomu hałasu pochodzącego od urządzeń wyposażenia technicznego czy też hałasu wentylacyjnego. Wyłapanie błędów w projekcie pozwala nie tylko uniknąć ogromnych kosztów związanych z usunięciem usterek w gotowym budynku, ale też zapewnić właściwą ochronę przeciwdźwiękową, reedukację hałasu i wyciszenie obiektów. To główne powody, dla których warto nawiązać współpracę z naszą firmą jeszcze na wczesnym etapie tworzenia projektu.

W ramach świadczonych usług wykonujemy również powykonawcze pomiary weryfikacyjne oraz mapy akustyczne.