Dlaczego nadmierne wibracje są niekorzystne dla zdrowia?

Drgania akustyczne o małej amplitudzie i niskiej częstotliwości, zwane są wibracjami. To bodźce fizyczne, które przenoszą się bezpośrednio z ośrodka drgającego na organizm, z pominięciem środowiska powietrznego. Jeśli drgania mają częstotliwość do 20 Hz, odczuwane są jako wibracje, natomiast przy częstotliwości powyżej 20 Hz, jako wibracje i dźwięki. Drgania mechaniczne przenoszone do organizmu człowieka, mogą na niego negatywnie oddziaływać. Jakie skutki zdrowotne pociągają za sobą nadmierne wibracje?

 

Wpływ wibracji na organizm

Nadmierne wibracje mają negatywny wpływ na tkanki, naczynia krwionośne oraz pojedyncze komórki organizmu. Poszczególne narządy mogą wpaść w drgania rezonansowe, w wyniku których dochodzi do uszkodzeń ich elastycznych powiązań. A to prowadzi do licznych zaburzeń, których intensywność zależy od rodzaju, siły i czasu działania wibracji. Wibracje wpływają głównie na układ krążenia, nerwowy i kostno-stawowy oraz pokarmowy i rozrodczy. Skutkiem podrażnienia układu nerwowego są zaburzenia czucia, ale osoba narażona może także tracić podstawowe zdolności motoryczne. Drgania niekorzystnie wpływają na wzrok, przyczyniają się do pogorszenia jego ostrości, zwężenia pola widzenia oraz osłabienia rozróżniania barw. Ich oddziaływanie na szczękę zmniejsza zdolności komunikacyjne, a obciążenie krtani i tchawicy prowadzi do utrudnień w oddychaniu. Osoba narażona na drgania może mieć zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej. Może być także rozdrażniona, mieć osłabioną pamięć i odczuwać nadmierne zmęczenie.

 

Jak zapobiegać negatywnym skutkom wibracji?

Zespół zmian spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem na drgania mechaniczne jest nazywany zespołem wibracyjnym. Aby im zapobiec, warto przeprowadzić odpowiednie pomiary wibracji. Takie działanie pozwoli ograniczyć lub zlikwidować negatywne skutki drgań. W pracy należy zadbać o indywidualne ochrony przeciwwibracyjne: rękawice i pasy przeciwwibracyjne, poduszki, rękawy, klęczniki przeciwwibracyjne oraz obuwie przeciwwibracyjne.