Pomiary hałasu w środowisku

W ofercie mamy:

  • Pomiar hałasu przemysłowego – wyznaczanie strategii redukcji emisji hałasu od urządzeń
  • Pomiar hałasu ulicznego – wyznaczenie odpowiedniej strategii ochrony budynków przed hałasem

 

 

pomiar hałasu