Jak wyglądają badania izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych?

Skuteczna izolacja akustyczna zapewnia domownikom ciszę i odpoczynek od tego, co dzieje się na zewnątrz mieszkania lub domu. Poziom izolacji określa się na podstawie różnicy pomiędzy hałasem na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia bądź budynku. Wartość wskaźnika informuje o tym, jak wysoka jest skuteczność wykonanej konstrukcji, której celem jest m.in. ograniczenie ilości i natężenia przechodzących przez nią dźwięków. Odpowiedni poziom izolacji akustycznej poprawia komfort mieszkańców. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadza się badania izolacyjności akustycznej w laboratorium.

 

Badanie potwierdzające poziom izolacji akustycznej

Testy sprawdzające poziom izolacyjności akustycznej przeprowadza się w przygotowanym do tego celu laboratorium, na które składa się pomieszczenie kontrolne oraz trzy komory badawcze wybudowane z betonu zbrojonego – jednej komory nadawczej i dwóch odbiorczych. W pomieszczeniu nadawczym wyemitowany zostaje dźwięk o wysokim natężeniu, który dociera do odpowiednio wyposażonych komór odbiorczych mierzących poziom izolacji przegród pionowych i poziomych. Laboratorium pozwala na wykonanie pomiarów w sposób profesjonalny i niezakłócony, co jest kluczowe dla uzyskania rzetelnych wyników.

 

Izolacja akustyczna – dlaczego jest tak istotna?

Komfortowy dom lub mieszkanie to miejsce, które zapewnia domownikom spokój z dala od zewnętrznego zgiełku. Dużo zależy od poziomu izolacji akustycznej, zapewniającej odpowiednie wyciszenie hałasów. Warto również pamiętać, że w Polsce obowiązują szczegółowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej – przyjęte standardy opisuje norma PN-B-02151-3, w której określony został tzw. współczynnik R’A1 wyrażany w dB. Norma dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej.