Kiedy wykonuje się ekspertyzy akustyczne?

Ekspertyza akustyczna jest tworzona w sytuacji, gdy jest zastrzeżenie co do systemu elektroakustycznego, hałasujących maszyn i urządzeń, parametrów budynku, hałasu dobiegającego z zewnątrz budynku i w innych koniecznych sytuacjach. Jest jedynym sposobem na ocenę sprawdzenie hałasu.

 

Kiedy wykonuje się ekspertyzy akustyczne?

Ekspertyzy akustyczne wykonuje się w zakładach pracy. Pomiary hałasu przemysłowego mają na celu sprawdzenie maszyn i urządzeń zlokalizowanych w halach, ponieważ bezpośrednio wpływają na pracowników. Przedsiębiorcy muszą zadbać o zdrowie osób pracujących w danych pomieszczeniach, tak stanowią przepisy BHP. Pomiary wykonywane są również w budynkach mieszkalnych i mają na celu ochronę przed hałasem. Muszą być spełnione wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Bardzo ważna jest izolacyjność dźwiękowa przegród w obiektach, pogłos i zrozumiałość mowy w pomieszczeniach oraz akustyka dobiegająca z zewnątrz. PomiaryAkustyczne.net wykonuje audyty projektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwdźwiękowej, redukcji hałasu lub wyciszania obiektów. Przeprowadza obliczenia izolacyjności akustycznej, czasu pogłosu, hałasu wentylacyjnego itd., wskazując na błędy w projekcie, pozwalając uniknąć kosztów związanych z usunięciem usterek w budynku, zapewniając ochronę przeciwdźwiękową, reedukując hałas.

 

Jakie są rodzaje hałasu?

Hałas komunikacyjny pochodzi od ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego i tramwajowego. Innym jest przemysłowy, gdyż pochodzi od maszyn i urządzeń pracujących w zakładach pracy. Zalicza się do nich także: klimatyzatory, wentylatory oraz poruszające się pojazdy po halach magazynowych i produkcyjnych. Kolejnym rodzajem jest hałas w budynkach, w których przebywają ludzie. Pomiary natężenia hałasu pozwalają kontrolować emitowane dźwięki, umożliwiając ich eliminację lub ograniczenie do dopuszczalnych norm prawnych. Każdy pracodawca musi zadbać o odpowiednie warunki pracy osób zatrudnionych, a deweloper zapewnić lokatorom ciszę w mieszkaniach.