Elementy ochrony przeciwdźwiękowej

Środowisko otaczające człowieka od dawna nie jest już naturalne, a więc i pełne zagrożeń i czynników szkodliwych. Do takich zalicza się hałas, który nawet pozornie niezauważany przez ludzi, negatywnie odbija się na ich wydajności i zmęczeniu, a w dłuższej perspektywie także na utracie zdrowia.

 

Hałas a zdrowie człowieka

Hałasy otaczają nas niemal wszędzie, najcichszym momentem w dobie  powinien być okres snu. Bez hałasu z zewnątrz, bez radia, telewizji. Rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, że tak nie jest. W trakcie naszej dziennej aktywności największe zagrożenie pojawia się w miejscu pracy. Tutaj mamy do czynienia z hałasującymi maszynami, głośno mówiącymi ludźmi, czy długotrwałym szumem podróży samochodem. Jak temu zapobiegać? Oczywiście jak najmniej hałasu generować, a to, co nieuniknione izolować. Jak najmniejsza generacja pojawia się już na etapie produkcji urządzenia, ale także jest kwestią wyboru inwestycyjnego, jak ciche maszyny zakupi firma. Ważna jest tutaj także odpowiednia instalacja oraz wzajemny wpływ sąsiadujących urządzeń, mogący prowadzić do rezonansów wzmacniających dźwięk.

 

Osłony dźwiękowe wymagają przeglądów

Często użyte osłony dźwiękowe ulegają uszkodzeniu, przetarciu czy niedbałemu niedokręceniu. Dlatego ważna jest tutaj świadomość obsługi, a także przeglądy okresowe. Aby określone parametry stwierdzić i ewentualnie obniżyć poziom hałasu niezbędny jest pomiar hałasu przemysłowego w warunkach rzeczywistych. Konsultacje w tym zakresie powinny przynieść obniżenie hałasu, ale też wydanie odpowiednich zaleceń, co do stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników. Tam, gdzie hałas musi występować, wejście w obszar uciążliwy poprzedzone powinno być założeniem ochronników słuchu. Istotnym parametrem jest tutaj blokada przed wystąpienie fali uderzeniowej dla słuchu. Konsekwencją zaniedbań może być pogorszenie słuch Chorobę niedosłuchu nabywa się niestety stopniowo i przez wiele lat.