Pomiary poziomu dźwięku – badanie nowych i istniejących obiektów

Trwają prace nad wprowadzeniem obowiązkowych pomiarów hałasu, w tym hałasu przemysłowego, ale też pomiarów poziomu dźwięków, wibracji czy nagłośnienia w budynku, jeszcze przed jego oddaniem do użytku. Już teraz oferujemy usługę badania hałasu i wykonywanie pomiarów weryfikacyjnych pod kątem:

  • izolacyjności dźwiękowej od dźwięków powietrznych ścian i stropów,
  • izolacyjności dźwiękowej od dźwięków uderzeniowych pomiędzy lokalami.

Stosowane procedury pomiarowe oraz sprzęt spełniają rygorystyczne wymagania norm PN-B-02151-3:2015-10, PN-EN ISO 16283-1, PN-EN ISO 717-2:2013-08.

 

Co oferujemy?

Pomiary poziomu dźwięków, wibracji, hałasu i hałasu przemysłowego wykonujemy nie tylko w nowych budynkach nieoddanych jeszcze do użytku, lecz także w istniejących obiektach, w których występują problemy. Po badania hałasu oferujemy także pełną ekspertyzę, która pozwala znaleźć przyczynę izolacyjności akustycznej oraz wyznaczyć niezbędne prace naprawcze.

Dodatkowo oferujemy wykonywanie pomiarów laboratoryjnych ścian, stropów, drzwi, okien i innych elementów budowlanych w Laboratorium Izolacyjności Akustycznej Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Oprócz wykonywania projektów akustycznych sal pod kątem odpowiednich warunków pogłosowych, oferujemy też pomiary weryfikacyjne czasu pogłosu i wskaźnika STI.

 

dom bliźniak