Znaczenie akustyki dla architektury i budownictwa

Świat dostarcza nam bardzo dużo różnych bodźców, które nie zawsze nam służą. Współczesna technologia budownictwa uwzględnia bardzo wiele różnych czynników, które wpływają na nasze życie. Jedne należy rozwijać i starać się, aby było ich jak najwięcej, jak dostęp do światła czy do terenów zielonych. Inne, jak hałas, natomiast należy możliwie najbardziej ograniczać. Akustyka w architekturze częściowo odgrywała istotną rolę, a od dłuższego czasu nieustannie wkracza na kolejne tereny budownictwa.


Jej szczególna rola dotyczyła budynków, a w szczególności pomieszczeń związanych z teatrem, kinem, operą czy filharmonią. Wszędzie tam, gdzie konieczne było zadbanie o doznania dźwiękowe, tak aby rozchodzący się dźwięk był w każdym miejscu doskonale słyszany, nie był tłumiony i zniekształcany, a szept wypowiadany u dołu sali dźwięczał na jej samej górze. Jednak obecnie coraz większy nacisk kładzie się na tworzenie dobrych warunków akustycznych również w budownictwie użytkowym, które jednakowo będą uwzględniały jakość rozchodzenia się dźwięku na przykład w biurach oraz tłumienie tych, które docierają z zewnątrz budynku oraz są efektem wewnętrznych działań urządzeń znajdujących się na wyposażeniu firmy, a także ludzi w niej pracujących. Choć wymagania warunków akustycznych takich jak poziom hałasu tła, izolacyjność akustyczna czy hałas pogłosowy, są w Polsce określane od dawna, to jednak od niedawna dopiero wymagania te brane są na poważnie przez projektantów.

Akustyka – wymagania i wpływ

Odpowiednia akustyka dotyczy nie tylko domów czy biur, ale także galerii i centrów handlowych, hoteli i moteli, szpitali oraz uczelni. Właściwe warunki akustyczne pomieszczeń przekładają na lepsze samopoczucie osób w nich przebywających. Mierzenie samopoczucia użytkowników budynków stało się kolejnym standardem, który nastąpił po rozwiązaniach oszczędzających wodę i energię elektryczną. Poprawa tego aspektu jest niezwykle ważna, ponieważ jeśli ktoś się dobrze czuje w danym miejscu, wówczas pewne elementy są intensyfikowane. Mowa jest tu zarówno o domu, w którym człowiek odpoczywa, do którego wraca po dniu pracy, jak i w którym czuje się dobrze. Powrót do miejsca, w którym czujemy się źle, sprawia, że w człowieku rodzi się niechęć i narasta frustracja. W przypadku szpitali komfort przebywania w salach, czy na korytarzach budynku, sprawia, że człowiek dochodzi szybciej do zdrowia. Polepszenie samopoczucia w centrach handlowych sprzyja temu, by ludzie do nich częściej wracali, dłużej przebywali i lepiej się czuli tak w ogóle. Wówczas skłonni są do częstszego wydawania pieniędzy. Jako ludzie, nie lubimy hałasu długotrwałego, który powoduje bóle głowy, migreny, zniechęcenie, rozdrażnienie. Dlatego nowoczesne galerie handlowe czy biurowce i szpitale są projektowane tak, aby, jak najwięcej dźwięków było tłumionych, a już obecne na gruncie budynki, wyposaża się w rozwiązania, których rolą jest tłumienie hałasu. Zapewnienie dobrych warunków akustycznych stanowi niewielki koszt, pod warunkiem uwzględnienia ich już na etapie projektu. Sposobem na redukcję pogłosu jest na przykład zastosowanie odpowiednich sufitów podwieszanych, czy montaż wysp akustycznych. PomiaryAkustyczne.net wykonuje wyliczenia i operaty z oceną warunków pogłosowych w projekcie i rekomendacjami dla ich poprawy, a także pomiary weryfikacyjne.