Skąd bierze się pogłos?

Pogłos jest zjawiskiem naturalnym występującym w pomieszczeniach, charakteryzującym się stopniowym zanikiem dźwięku, już po ucichnięciu jego źródła. Skąd dokładnie się bierze oraz jaka jest jego optymalna wartość?

 

Od czego zależy występowanie pogłosu?

To, jak w danym pomieszczeniu rozchodzi się dźwięk, zależy m.in. od jego wymiarów i kształtu, a także od struktury powierzchni, które znajdują się we wnętrzu. To przede wszystkim te czynniki wpływają na to, jaka jest prędkość zanikania dźwięku i tym samym czy pogłos jest słyszalny. „Walka z pogłosem” jest w praktyce niezbędna szczególnie w tych pomieszczeniach, w których jego występowanie może być nadmiernie uciążliwe. Przykładem są sale konferencyjne, kina, teatry, a także studia nagraniowe.

 

Z czego wynika problematyczność pogłosu?

Warto pamiętać, że kłopotliwy jest nie tylko zbyt długi czas pogłosu, ale również zbyt krótki jego czas. W pierwszej sytuacji nieuchronnie pojawią się problemy ze zrozumieniem słów, a także odpowiednim odbiorem dźwięków muzycznych. Jednak także zbyt krótki czas pogłosu jest niewskazany, bowiem wówczas brzmienie sprawia wrażenie głuchego, co wynika m.in. ze znacznej separacji poszczególnych dźwięków. Istotne znaczenie mają więc pomiary pogłosu, dzięki którym można sprawdzić, czy jest on w danym wnętrzu optymalny. Trzeba przy tym pamiętać, że taka optymalna wartość będzie zależała m.in. od rodzaju danego obiektu i jego funkcji.

Przykładowo, w przypadku sali koncertowych dla naturalnych instrumentów, czas pogłosu powinien mieścić się w przedziale od 1,7 do 2,1 sekundy. W kościołach jest to ponad 2 sekundy. Z drugiej strony natomiast, w studiach reżyserskich przeznaczonych do nagrań, powinno być to maksymalnie 0,2-0,4 sekundy.

 

Jak można minimalizować pogłos?

Minimalizowanie pogłosu odbywa się w ramach adaptacji akustycznej pomieszczenia, do czego stosuje się różnego rodzaju materiały dźwiękochłonne. Najprostszym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju tkaniny i kotary, które można spotkać w salach kinowych i teatralnych. Najczęstszym rozwiązaniem w większości pomieszczeń jest jednak zastosowanie dźwiękochłonnego sufitu panelowego. Konieczne może być także wykorzystanie dodatkowych materiałów do adaptacji akustycznej, jeśli już zastosowane rozwiązania okazały się niewystarczające.

Jak widać zjawisko pogłosu wpływa na nasze życie codzienne, a w niektórych przypadkach może wręcz negatywnie oddziaływać na doświadczenia. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się na ten temat więcej lub potrzebują ekspertów w zakresie pomiarów akustycznych, serdecznie zachęcamy do kontaktu.