Nowoczesne metody wyciszania obiektów budowlanych

Nowoczesne budownictwo to nie tylko budownictwo ekologiczne i ekonomiczne, to również dostarczanie na rynek nieruchomości obiektów budowlanych, których użytkowanie na co dzień jest nie tylko mało uciążliwe, nazwijmy to komfortowe, ale również bezpieczne. Jednym z najbardziej znanych wszystkim „wad” budynków z czasów PRL jest problem z hałasem.

Choć ściany i stropy były masywne, to jednak sztywny sposób łączenia, brak jakichkolwiek zabezpieczeń na ciągach wentylacyjnych, sprawiał, że dźwięk „niesie” się po wszystkich kondygnacjach i przenika do wszystkich mieszkań. W nowoczesnym budownictwie jest o wiele lepiej, choć do ideału jeszcze jest daleko.

Od 2002 r. kiedy to weszły w życie przepisy regulujące poziom głośności w obiektach budowlanych, można powiedzieć nastała era „cichych budynków”. Przepisy, o których mowa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określają one dokładnie jakie normy muszą spełniać obiekty zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, pomieszczenia w budynku mieszkalnym. Podają dokładnie nie tylko poziom dopuszczalnego hałasu, ale również drgań przenikających do pomieszczeń (sąsiednich).

 

Skąd wiadomo, że budynek jest komfortowy pod względem akustycznym?

W związku z powyższym każdy budynek powinien zapewniać komfort akustyczny. Jednak doświadczenia wielu ludzi pokazują, że tak nie jest. Od czego to zależy? Od sposobu wykonania izolacji akustycznej obiektu budowlanego. Idealnie wyciszony obiekt to budynek cichy, w którym nie przeszkadzają kroki na klatce schodowej, korzystanie z toalety przez pozostałych użytkowników budynku, czy też rozmowy „za ścianą”. W przypadku obiektów użyteczności publicznych jak kina, hale widowiskowe, poziom hałasu, akustyczności budynku powinien być tak dobrany, aby pochłaniać nadmiar decybeli powstających wewnątrz obiektu tak, aby nie przedostały się one na zewnątrz budynku. Możliwe jest to jedynie wtedy, kiedy nim wykonane zostaną konkretne prace zwiększające izolację akustyczną budynku, przeprowadzi się stosowne pomiary izolacyjności akustycznej całego obiektu budowlanego, zarówno ścian i stropów, jak i małych elementów, takich jak drzwi, okna itp.

 

Co dają ekspertyzy akustyczne?

Dzięki audytom, czy też wykonywanym ekspertyzom akustycznym można wychwycić błędy projektowe i mostki akustyczne, których to niwelacja (usunięcie) jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej budynku. Badanie polega na określeniu kilku parametrów akustycznych:

  • izolacyjności dźwiękowej przegród zewnętrznych, R’A2, DnTA2,
  • izolacyjności dźwiękowej przegród wewnętrznych pionowych, R’A1, DnTA1,
  • izolacyjności dźwiękowej (dźwięki powietrzne i uderzeniowe) przegród wewnętrznych poziomych, R’A1, DnTA1, L’n,w,
  • poziomu hałasu od źródeł zewnętrznych (drogi) i wewnętrznych (wyposażenie techniczne), LAeq,T,
  • czasu pogłosu, T20, T30.

Dzięki tak precyzyjnemu zbadaniu poziomu hałasu w budynku można zaproponować konkretne rozwiązania niwelujące dany problem. Spośród nowoczesnych materiałów wyciszających obiekty budowlane warto wspomnieć o np. sufitach podwieszanych – eliminujących dokuczliwe dźwięki powietrzne oraz np. szumy wywołane pracą instalacji wentylacyjnej, podłogi pływające, czy stosowanie podkładów tłumiących i legarów celem zniwelowania drgań konstrukcji nośnej i wyciszenia budynku. Do wyciszania ścian można użyć płyt g-k z folią akustyczną, czy też wełny mineralnej, czy korka.

Ważne jest, aby decyzję o doborze materiału użytego do izolacji akustycznej pomieszczeń nie dobierać przypadkowo, „na oko”, a zdać się na naukę, postęp i rzeczywiste wyniki badań akustycznych, które pozwalają ocenić stan przed i po, przez co oddane ostatecznie do użytku obiekty użytkowe, są dokładnie takie, jak zakładał projekt: ekonomiczne, ekologiczne i ciche.