Co wpływa na izolacyjność akustyczną ścian?

Izolacyjność akustyczna ścian to ich zdolność do powstrzymywania przenikającego przez nie dźwięku. Najpopularniejszym parametrem jest tu ‘izolacyjność akustyczna właściwa’, R (dB), która określa, jaka część energii akustycznej padającej na ścianę przebija barierę i przedostaje się na drugą stronę. Jednak parametrów opisujących izolacyjność akustyczną jest bardzo dużo i łatwo je pomylić. Ze względu na obowiązujące w Polsce normy najważniejszy jest tzw. „ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, przybliżonej” R’A,1 lub R’A,2.

 

To, jakie wymagania muszą spełniać ściany pod względem izolacyjności akustycznej, określone jest w odpowiednich normach. Do norm tych powinni stosować się producenci, którzy projektują materiały budowlane i chcą, aby ich towar spełniał wszelkie wymagania. Czasem określone przed producenta parametry rozmijają się jednak z tym, jak izolacyjność akustyczna ścian wygląda w praktyce. W związku z tym należy być ostrożnym z doborem materiałów do budowy ścian między lokalami. Poza sprawdzeniem danych producenta warto zasięgnąć również porady fachowca.

 

Przegrody budowlane a izolacyjność akustyczna

Na izolacyjność akustyczną ściany wpływa przede wszystkim jej ciężar, a dokładniej jej masa powierzchniowa (czyli ilość kg przypadająca na 1 m2). Zgodnie z tzw. prawem masy podwojenie masy powierzchniowej (czyli np. podwojenie grubości ściany betonowej) zwiększa izolacyjność o 6 dB.

Ponieważ w budownictwie na szeroką skalę stosuje się dziś pustaki, warto zwrócić uwagę na kilka związanych z tym materiałem kwestii, które pozwalają na zwiększenie izolacyjności akustycznej. Po pierwsze pustaki należy łączyć w sposób szczelny, bez luk, ponieważ te ostatnie zmniejszają izolacyjność akustyczną. Po drugie można wypełniać komory pustaków zaprawą murarską, zwiększa to bowiem wpływający na izolacyjność ciężar przegrody budowlanej. Wiąże się z tym jednak pewien problem. Otóż ciężkie ściany zapewniają co prawda dobrą izolacyjność akustyczną, ale nie są korzystne z punktu widzenia izolacyjności termicznej. Dlatego też w praktyce stosuje się rozwiązania, które pozwalają osiągnąć równowagę między dostatecznym poziomem izolacyjności akustycznej a dostatecznym poziomem izolacyjności termicznej.

Warto poczytać więcej na temat izolacyjności akustycznej w praktycznym poradniku autorstwa Dr. Jarosława Gila https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/izolacyjnosc-akustyczna-w-budownictwie-mieszkaniowym-praktyczny-poradnik.html