z miernikiem 1

Pomiary parametrów akustycznych

Dysponujemy analizatorem dźwięku 1 klasy dokładności pomiarowej firmy Svantek. Wykonujemy następujące pomiary:

  • Poziomy hałasu i drgań w środowisku;
  • Czas pogłosu w pomieszczeniach;
  • Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych.