IMMI-mapa-akustyczna-zielonej-gory

Tworzenie map akustycznych

Na podstawie pomiarów i oprogramowania wykonujemy mapy akustyczne wokół planowanych osiedli, autostrad oraz obiektów przemysłowych. Przewidywane poziomy hałasu porównujemy z obowiązującymi normami i doradzamy w jaki sposób obniżyć emisję lub imisję hałasu.