1c

Ekspertyzy akustyczne projektów budowlanych

Doradzamy przy projektowaniu budynków tak, aby spełniały odpowiednie wymogi akustyczne. Robiąc audyt rysunków architektonicznych możemy szybko wyłapać błędy w projektach, np. nieodpowiedni dobór materiałów, łączenia ścian i stropów, mostki akustyczne; co pozwala zaoszczędzić na naprawie tych błędów później. Nie jesteśmy związani z żadnym producentem materiałów budowlanych, dlatego w sposób obiektywny doradzamy przy wyborze optymalnych konstrukcji i ustrojów. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania i doświadczenia oceniamy projekty budynków wielomieszkaniowych, domów szeregowych, szkół, akademików, itp. Przy ekspertyzie akustycznej projektu budowlanego oceniamy następujące parametry akustyczne:

  • Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych, R’A2, DnTA2;
  • Izolacyjność akustyczne przegród wewnętrznych pionowych, R’A1, DnTA1;
  • Izolacyjność akustyczna (dźwięki powietrzne i uderzeniowe) przegród wewnętrznych poziomych, R’A1, DnTA1, L’n,w;
  • Poziom hałasu od źródeł zewnętrznych (drogi) i wewnętrznych (wyposażenie techniczne), LAeq,T;
  • Czas pogłosu, T20, T30.