a1

Ekspertyzy akustyczne projektów budowlanych

Doradzamy przy projektowaniu budynków tak, aby spełniały odpowiednie wymogi akustyczne. Robiąc audyt rysunków architektonicznych możemy szybko wyłapać błędy w projektach, np. nieodpowiedni dobór materiałów, łączenia ścian i stropów, mostki akustyczne; co pozwala zaoszczędzić na naprawie tych błędów później. Nie jesteśmy związani z żadnym producentem materiałów budowlanych, dlatego w sposób obiektywny doradzamy przy wyborze optymalnych konstrukcji i ustrojów. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania i doświadczenia oceniamy projekty budynków wielomieszkaniowych, domów szeregowych, szkół, akademików, itp. Przy ekspertyzie akustycznej projektu budowlanego oceniamy następujące parametry akustyczne:

  • Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych, R’A2, DnTA2;
  • Izolacyjność akustyczne przegród wewnętrznych pionowych, R’A1, DnTA1;
  • Izolacyjność akustyczna (dźwięki powietrzne i uderzeniowe) przegród wewnętrznych poziomych, R’A1, DnTA1, L’n,w;
  • Poziom hałasu od źródeł zewnętrznych (drogi) i wewnętrznych (wyposażenie techniczne), LAeq,T;
  • Czas pogłosu, T20, T30.

 

schemat

Modelowanie akustyczne sal

Akustyka wnętrz to nasz główna specjalizacja. Doradzamy przy projektowaniu sal, w których odbiór mowy lub muzyki jest szczególnie ważny. Za pomocą programu CATT możemy precyzyjnie zamodelować akustykę danej auli lub sali koncertowej. Pozwala to na przeprowadzenie dokładnej symulacji poziomu dźwięku (z nagłośnienia lub z naturalnych źródeł dźwięku), czasu pogłosu, współczynnika zrozumiałości mowy, siły wczesnych i późnych odbić, zawartości modów drgań (tzw. fal stojących), itp. Dzięki temu można zoptymalizować kształt i wymiary pomieszczenia a także dobrać odpowiednie materiały i ustroje akustyczne do uzyskania świetnie brzmiącej sali.

cyfrowa makieta

Tworzenie map akustycznych

Na podstawie pomiarów i oprogramowania wykonujemy mapy akustyczne wokół planowanych osiedli, autostrad i obiektów przemysłowych. Tworzone mapy pozwalają, dokładnie wyznaczać poziom   inwazyjnego hałasu od wszystkich możliwych źródeł hałasu. Przewidywane poziomy hałasu porównujemy z obowiązującymi normami i doradzamy w jaki sposób obniżyć emisję lub imisję hałasu. Tworzenie map akustycznych jest jednym z najlepszych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu.

urządzenie pomiarowe

Pomiary parametrów akustycznych

Dysponujemy sprzętem pomiarowym 1 klasy dokładności pomiarowej firmy Svantek. Jego użycie pozwala nam na wykonywanie precyzyjnych pomiarów hałasu oraz pomiarów wibracji w środowisku. Dodatkowo umożliwia nam badanie czasu pogłosu oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych w pomieszczeniach.