Odpowiednią ochronę przeciwdźwiękową należy zapewnić obiektowi już na etapie jego projektowania – pozwoli to nie tylko oszczędzić słuch przebywających w nim osób, ale także środki finansowe, które musiałyby być później przeznaczone na jego przebudowę. W firmie konsultingowej PomiaryAkustyczne.net w Zielonej Górze zapewniamy profesjonalne badanie hałasu oraz doradztwo w zakresie doskonałej izolacyjności dźwiękowej, zarówno pojedynczych pomieszczeń, jak i całych budynków.

Ochronę przeciwdźwiękową można uzyskać dzięki wykorzystywaniu takich metod jak:

Specjalistyczne urządzenia i tworzywa

Do urządzeń i instalacji przeznaczonych do podwyższenia izolacyjności akustycznej należą m.in. wibroizolatory montowane w maszynach przemysłowych, tłumiące ich drgania oraz hałas. Ponadto proponujemy zastosowanie tłumików elastycznych niwelujących hałas w trudno dostępnych miejscach, np. systemie wentylacji, a także otuliny na bazie wełny mineralnej, przeznaczone do owijania rurociągów.

Rozwiązania projektowe

Na etapie projektowania budynku polecamy tzw. dylatowanie pomieszczeń będących źródłem hałasu. Dylatacją nazywamy specjalnie pozostawioną w konstrukcji obiektu szczelinę, która chroni przed jego uszkodzeniem w przypadku zmiany kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych. Rozwiązaniami izolującymi hałas jest również montaż przegródustrojów dźwiękochłonnych oraz fundamentowanie z wykorzystaniem wibroizolacji.